Sepete eklendi

Satıcı Başvuru Formu

Mağazanızı ücretsiz açıp, ürünlerinizi binlerce müşteriyle buluşturmak ister misiniz?

Satıcı formunu doldurun, seninyerin@hayatimisatiyorum.com adresine mail atın. İşinizi büyütme fırsatını kaçırmayın!


İletişim Bilgilerini Giriniz

Başvuru sürecinde iletişime geçilecek yetkili kişi bilgileri girilmelidir. Tüm bilgilendirmeler e-posta adresi ve telefon numaranızdan yapılacaktır.

Firma Adı
Ad
Soyad
E-Posta
Cep Telefonu

Not: Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için 0534 887 94 13 numaralı Whatsapp hattına sattığınız bir ürünü anlattığınız video göndermeniz gerekmektedir.SÖZLEŞME

1. İşbu sözleşme ile elektronik ortamdan göndermiş olduğum video, görsel ve yazılı tüm içeriklerin FSEK kapsamındaki tüm haklar ve komşu haklarını www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ’ye devretmiş bulunduğumu kabul ve taahhüt ederim.

2. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ, göndermiş olduğum dijital materyalin her türlü tanıtımını yapma hakkına sahiptir.

3. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ göndermiş olduğum dijital materyalin satışını gerçekleştirmek ve bu satıştan doğan geliri tahsil etme hakkının tek sahibidir.

4. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ göndermiş olduğum dijital materyalin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğa sahip değildir. Söz konusu materyalin hukuki ve cezai sorumluluğunun tamamıyla tarafıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

5. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ, göndermiş olduğum dijital materyalin her türlü kullanım hakkına sahip olduğu gibi kullanmama hakkına da sahiptir.

6. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ, göndermiş olduğum dijital materyalin satışından elde edilecek gelirin yüzde 85’lik Tutarının iletisim@hayatimisatiyorum.com adresine e-posta olarak bildireceğim banka hesabına yatıracaktır. Banka hesap bilgilerinin verilmemesi veya yanlışlık olması hâlinde tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

7. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ tarafından yapılacak ödemenin www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ tarafından tüm kullanıcılara ayın belli günlerinde yapıldığını ve bu nedenle ödemenin bu tarihte muaccel olacağını, dolayısıyla gecikme durumunda temerrüt halinin oluşmayacağını kabul ve taahhüt ederim.

8. www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ, göndermiş olduğum her türlü verinin www.hayatimisatiyorum.com sitesine ve Paradox AŞ, tarafından her tüm paylaşımına müsaade ettiğimi ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini kabul ve taahhüt ederim.

9. İşbu sözleşme kapsamında uzlaşmazlık çıkması halinde İstanbul Çağlayan icra daireleri ve mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ederim.


MUVAFAKATNAME

İşbu muvafakatnamenin içeriğini; elektronik ortamdan öndermiş olduğum video, görsel ve yazılı tüm içeriklerin FSEK kapsamındaki tüm haklar ve komşu haklarını www.hayatimisatiyorum.com sitesine devri oluşturmaktadır.

İnternet sitesine kendi başvurum ile gönderdiğim içeriğin her türlü haklarını www.hayatimisatiyorum.com internet sitesine vermemle birlikte, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) belirtilen manevi haklarımı kullanma yetkimi; madde 21’de belirtilen “İşleme Hakkımı”; madde 22’de belirtilen “Çoğaltma Hakkımı”; madde 23’te belirtilen “Yayma Hakkımı”; madde 24’te belirtilen “Temsil Hakkımı”; madde 25’te belirtilen “İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkımı”; Yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere sayı, yer, süre, materyal ve mecra ile sınırlı olmaksızın ve üçüncü kişilere devir hakkını da içerir biçimde, gönderdiğim eser için ayrıca tanıtım reklam ve benzeri işlerde veya başka sanatsal faaliyetlerde kullanılmasına ve işlenmesine, sinema filmi, video kaset, video klip, CDROM, DVD,VCD, audio kaset (MC), kompakt disk (CD) ve/veya bilgisayar ortamında ve de her türlü telli/telsiz sesli-görüntü, sessiz-görüntü, sesli sessiz her türlü ses ve/veya görüntü taşımaya, depolamaya, Broadcasting, Streaming, Webcasting, Simulcasting, Podcasting uygulamaları ile her türlü ortamda (bilgisayar ve benzeri) çoğaltmaya, yaymaya, ticaret mevkiine koymaya ve/veya iş bu devrin yapıldığı tarihte mevcut ya da devir tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir ses ve/veya görüntü depolamaya ve/veya yaymaya mahsus araç gereçler vasıtasıyla, her türlü bilgisayar ortamı (internet ve sair elektronik ortam) araç gereç ve teknikleri dahil olmak üzere yer, sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde çoğaltılmasına, dağıtılmasına, satılmasına, pazarlanmasına, kiralanmasına, ticaret mevkiine konulmasına, yayımlanmasına/yayınlanmasına, yeniden yayınlanması ve yeniden iletiminin yapılmasına temel suretiyle faydalanılmasına, umuma iletilmesine, işlenmesine, bu çoğaltılan sesli-görüntülü, sessiz-görüntülü, ses ve görüntü taşıyıcıların radyo ve televizyon kuruluşları tarafından kullanılmasına ve yayınlanmasına umumi mahallerde yayınlanmasına, üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasına, filmin tanıtım ve reklamı için yapılacak çalışmalarda kısaltılmış olarak kullanılmasına, çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, pazarlanmasına, kiralanmasına ve yayımlanmasına/yayınlanmasına, dolaylı ve doğrudan temsiline, tekrar yayınlanmasına muvafakat ettiğimi, devir haklarımın tam ruhsat şeklinde sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın tüm dünya ülkeleri haklarımı, serbest rızam ile ve tüm eser için www.hayatimisatiyorum.com internet sitesine ve Paradox A.Ş’ye devrettiğimi ve bu hakların www.hayatimisatiyorum.com internet sitesi ve Paradox AŞ tarafından kullanılmasına kanunun eser sahibi olarak sınırsız süreli, tam ruhsat şeklinde muvafakat ettiğimi, muvafakatimin gayri kabili rücu tam olduğunu kabul ve beyan ederim.