Sepete eklendi

Açık Artırma Üyelik ve Satış Sözleşmesi

AÇIK ARTIRMA ÜYELİK ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu “Açık Artırma Üyelik Sözleşmesi” bir tarafta merkezi adresi ……………………………… adresinde mukim Paradox A.Ş (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayarak www.hayatimisatiyorum.com internet sitesine (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır.) üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle kısaca “Üye veya Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Bundan böyle Şirket ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
Üye, Site’ye üye olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşme hükümlerini hür iradesiyle onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

1.1. İşbu Sözleşmenin konusu; mülkiyeti Paradox A.Ş’ye ait ürünlerin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak Şirket tarafından açık artırma yolu ile tüzel kişilere satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Satışa esas olmak üzere yapılacak işlemler Şirket tarafından www.hayatimisatiyorum.com adresi üzerinden sanal platform aracılığıyla düzenlenecek ve yürütülecektir.
İşbu Açık Artırma Şartları Sözleşme Tarafları arasındaki bir çerçeve sözleşme niteliğindedir. Üye; her bir satışın kendine özgü gereklilikleri olabileceğini, bu gerekliliklere riayet etmesi ve yasal şartları yerine getirmesi halinde mülkiyetin kendisine geçeceğini, bu gerekliliklerin yerine getirilmesinin tamamen kendi inhisarında olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

1.2 Yükümlülükten Muafiyet

1.2.1 Üye (duruma göre Alıcı) Şirket’i, diğer üyeler veya üçüncü tarafların haklarının üyelerin internet sitesine koyduğu teklifler ve her türlü içerik yoluyla ihlal edilmesinden dolayı veya üyelerin www.hayatimisatiyorum.com internet sitesini başka amaçlarla kullanmasından dolayı Şirket’e karşı ileri sürebilecekleri tüm taleplerden beri tutar. Böyle bir halin vuk’uunda Üye aynı zamanda Şirket’in katlanmak durumunda kalabileceği tüm mahkeme ve avukat masrafları da dahil olmak üzere her tür yasal savunmanın maliyetlerini karşılayacaktır. Anlaşmanın ihlalinden Üyenin sorumlu olmadığı durumlarda, bu madde uygulanmayacaktır.

2 Kayıt, İnternet Platformunun Kullanılması

2.1 Kayıt Prosedürü

2.1.1 Bir Kullanıcı Şirket’in sunduğu tüm hizmetleri kullanmak için Kullanıcı hesabı açmalı ve kayıt yaptırmalıdır. Kimse www.hayatimisatiyorum.com sitesine kayıt olmakla açık artırmalara katılmaya hak kazanmaz. Kayıt sırasında Şirket hiçbir ücret talep etmez. Açık Artırmaya Katılım; Üye’nin bir kullanıcı hesabı açması, işbu Açık Artırma Şartlarının tamamını okuyup anladıktan sonra şartları kabul etmesi ve Şirket’in de kullanıcıyı Üye olarak onaylaması ile gerçekleşir. Kayıt ile Şirket ve Üye arasında www.hayatimisatiyorum.com internet platformunun kullanımı üzerine bir sözleşme yapılmış olunur.
Kayıt sırasında Üye tarafından Şirket’e verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kayıt sonrası kullanıcı bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu değişikliği en kısa zamanda Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Şirket’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’e bu ya da benzeri nedenlerle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
Kullanıcı hesabı açarken, Üye bir isim ve şifre seçmelidir. Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, bunların ele geçirilmesinden ve bunun zararlarından hiçbir şekilde Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
Şirket, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suiistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Şirket bu bilgilerin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve verileri kendi rızası ile paylaşmakta olup, bu bilgiler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
Şirket, güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir. Kullanıcı hesabı dondurulduğunda, Kullanıcı Şirket internet sitesini kullanamaz veya Şirket’in açık izni olmadan yeniden kayıt yaptıramaz.
Şirket önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
Şirket, dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
Şirket, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, Şirket şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, bu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
İşbu sözleşme Şirket’in online ihale yoluyla satışa sunacağı ürün adedi, ürün özellikleri, lokasyonu, hizmet ve sair hususlarda hiçbir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Şirket’ten hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

2.2 İnternet Platformunun Kullanılması

2.2.1 Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve www.hayatimisatiyorum.com uygulaması yoluyla ihaleye katılarak ürünün satılmak üzere ayrılması şartlarına ilişkin Şirket tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken mer’i mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.
Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Şirket’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine ait linkler bulunabilir. Şirket bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler, işlenen bilgiler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Şirket’in izni dışındadır.
Şirket internet sitelerini kullanırken, Kullanıcı İnternet platformunun işlevini etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya diğer uygulamalar kullanamaz. Kullanıcı makul olmayan veya aşırı altyapı yüklerine neden olabilecek herhangi müdahalede bulunamaz. Şirket internet platformunda yer alan içerik, kopyalanamaz, aktarılamaz, kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm ayrıca “robot/gezgin”(robot/crawler) arama motoru kopyaları, “ekran kazıyıcı” (screen scraping) ve diğer otomatik cihazlar için de geçerlidir.
Şirket internet sitelerinin sayfa yerleşimi sadece Şirket’in önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir ve/veya diğer sitelerde kullanılabilir.

2.3 Cezai Şartlar

Üye, ihaleye katılım sonucunda, ihaleyi kazanması neticesinde kendisine ayrılan aracın satın alma ve devir işlemlerini yürütmek üzere kanunen yerine getirmesi gereken işlemleri yerine getirmekten vazgeçmesi veya sözleşmede belirtilen süre içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle satın alacağı ürünün bedelini Sözleşmede belirtilen süreler içinde ödememesi veya eksik ödemesi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sair nedenlerle Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine uymaması hallerinde, Şirket’in uğradığı tüm zararları ve masrafları davaya gerek kalmaksızın kendisinden talep edilmesi ile hemen ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket, bunun yanında Üye’nin Üyeliğini iptal veya askıya alma gibi gerekli gördüğü tedbirleri re’sen almaya yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz etmeyeceğini kabul eder.

3. Bir Açık Artırmada Sözleşme Akdetmek

3.1 Şirket Açık Artırma Koşulları

3.1.1 Kullanıcılar başka bir kullanıcı hesabı üzerinde teklifler vererek veya üçüncü bir tarafın açık müdahalesi ile bir açık artırmanın gidişini yönlendiremezler. Üye, bu ve benzeri hileli davranışlar ile Şirket’in zararına sebebiyet vermesi halinde, bundan sorumlu olacağını bilir ve taahhüt eder.

3.2 Açık Artırma Prosedürü

3.2.1 Açık artırmanın başlangıcı, bitişi ve süreci Şirket tarafından kontrol edilir. Şirket planlanmış açık artırmaları herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iptal edebilir veya şartlarını dilediği yönde değiştirebilir. Şirket herhangi bir neden öne sürmeksizin tek taraflı olarak satış gerçekleşene kadar her zaman açık artırmayı iptal etme hakkına sahiptir, böyle bir durumda Üye her ne nam altında olursa olsun Şirket’ten bir talepte bulunmayacaktır.

3.3 Teklif Verme Kuralları, Bağlayıcı Süre

3.3.1 Teklif Veren teklif süresi içinde bir para tutarı girerek ya da ekrandaki portallarda yer alan butonları kullanarak teklif yapmalıdır. Tüm teklifler net tutarlar olmak zorundadır. İki teklif veren aynı fiyatı teklif ederse, girilen ilk teklif daha yüksek olarak kabul edilir.
Teklif verenin teklifi daha yüksek bir teklif tarafından geçersiz kılınana kadar bağlayıcıdır. Teklif verenin teklifinin üzerine çıkılmazsa ve minimum fiyat karşılanmazsa, başka bir kural kabul edilmediği sürece, teklif açık artırmanın bitişinden itibaren 48 (kırksekiz) saat boyunca (iş günleri) geçerli kalacaktır.
Sunulan tüm teklifler kaydedilecek ve Şirket tarafından saklanacaktır. Şirket, tekliflerden kaynaklanan belirsizlikleri, sözleşmenin tüm taraflarını bağlayıcı bir şekilde çözümler, ve bu durumda Şirket’in verdiği kararın bağlayıcı olduğunu Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Online ihale yolu ile Satış Anlaşması

3.4.1 Açık artırmanın bitiminde ihaleyi kazanan Üye’ye bu husus e-mail vasıtasıyla bildirilecektir. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz edemez. İhaleyi kazandığı bildirilen Üye’ye Şirket Satış Sözleşmesini gönderir. Şirket’in gönderdiği sözleşmeler Üye tarafından baştan sona okunmalı, anlaşılmalı ve içeriğindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Gönderilen bu sözleşmeler aynı zamanda, Şirket üzerindeki ilgili kullanıcı hesaplarına da yerleştirilir.

4 Teslim Alma ve Alıcının Denetim Hakkı

4.1 Gönderim

4.1.1 İhaleye konu olan ve Üye tarafından kazanılan ihale sonrasında sözleşmedeki şartları ve yürürlükteki mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek satış işlemi tamamlanan ürünler Şirket tarafından Üye’nin bildirdiği adrese, masrafı Üye’ye ait olmak üzere gönderilir.

4.2 Son Teslim Alma Tarihi / Tazminat

4.2.1 Sözleşme konusu Ürün, yasal süre aşılmamak koşulu ile ÜYE’ye veya İNTERNET SİTESİ’nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Şirket, Ürünler’i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Üye’nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Üye’nin Ürünü, kargo firmasının, Şirket tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, yasal süre içinde Üye tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo Firmaları, Şirket’ten teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde Üye’ye ulaştırmaktadır.
4.2.2. Ürünlerin teslimatı anında Üye’nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Şirket, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Ürün, Üye’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Üye’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Şirket’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Üye’ye aittir.
4.2.3. Üye, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Şirket sorumluluk kabul etmeyecektir.
4.2.4. Üye’nin, Şirket tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Şirket’e tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Şirket, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Şirket’e ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Üye tarafından Şirket’e iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Üye’nin bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Üye tarafından karşılanacaktır. Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüde mahal vermemek bakımından; Üye’nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Şirket’in bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Şirket’in kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Üye’nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
4.2.5. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Şirket teslimat ile ilgili olarak Üye’yi bilgilendirir. Bu durumda Üye siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.3 İhalenin Kesinleşmesi

Online açık artırma sonuçlanmış olsa dahi, online ihale sonucunun kesinleşmesi her koşulda Şirket’in onaylaması şartına bağlıdır.
Sözleşmenin Taraflarının Diğer Hakları ve Yükümlülükleri

5.1 Risk Aktarımı

5.1.1 Bir ürün teslim alındığında, ilgili ürüne ilişkin her türlü zarar ve ziyan riski Üye’ye geçer.

6.1 Satın Alma Fiyatı ve Vergi

6.1.1 Üye için satış fiyatı aksi açıkça belirtilmedikçe ilgili ürünün satışına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli yasal vergi oranını içerir.

6.2 Ödeme

6.2.1 Üye satış fiyatını, ilgili masrafları ve hizmet bedelleri (6.3 maddesinde belirtilenler de dahil olmak üzere) ile birlikte ihale bitiş tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde ve her durumda ilgili Satış Sözleşmesini imzaladıktan sonra ve ürün teslim alınmadan önce, banka transferi yoluyla tam olarak Şirket’e ödemelidir. Ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgili gerekli yönlendirmeler sitede yer alan Ödeme İşlemleri başlığı altında yer almaktadır. Şirket bu süre içinde ödemesi yapılmayan ürünleri başka bir yerde satışa koyabilir. Bu durumda Şirket2in uğradığı zararlar Üye’den talep edilir. Bu şartlara uyulmaması halinde, Şirket ek zarar ziyan talebinde bulunabilir.
6.2.2. Tam ödeme gerçekleşene kadar ürünler Şirket’in mülkiyetinde kalacaktır.
6.2.3. Ürünlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler Üye’ye aittir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1.Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Şirket ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, Şirket’in yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Şirket’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Şirket’e ödemekle sorumlu olacaktır.
7.2. Şirket’in, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
7.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
7.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
7.5.Üye’ler, Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve cari ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Şirket’in rücu hakkı saklıdır.

8. SORUMLULUK

8.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ve/veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın Şirket gerek online ihale başlamadan önce, gerek online ihale esnasında veya online ihale sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Online İhale yoluyla yapılan Rezervasyon’u durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya online ihale sonucunu onaylamamaya yetkilidir.
8.2.Online ihale sonucunun Şirket tarafından onaylanmış olması, Şirket tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Şirket bu nedenle uğradığı zararlarını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
8.3. Şirket, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirket’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan “Mücbir Sebep” durumlarında; Şirket, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Şirket’in yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Şirket’e gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Şirket, dilerse işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

10. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Şirket, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

11.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Şirket’in Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
11.2. Üye’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Şirket, sözleşmeyi feshederek Üye’nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı Online ihale’yi kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Şirket’ten hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Şirket doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

12. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER’İN KORUNMASI

12.1 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Şirket ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Şirket’in izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye Şirket’in uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca Şirket, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, rezervasyon ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Şirket, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Şirket bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerlidir.
12.2 Şirket, Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi mevzuatına uygun hareket edecektir. Üye, Şirket’in hizmet sağlayabilme ve hizmetlerini geliştirebilme amaçları doğrultusunda yürüttüğü operasyonları kapsamında mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi hususunda açık rızasını vermektedir.
Üye’nin Kişisel verileri, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanacaktır.
Üye, Site’de yer alan gizlilik, kişisel verilerin işlenmesi aktarılması ve korunması, bilgi toplama ve diğer tüm yasal metinleri okuduğunu ve onayladığını kabul eder.
Üye, Kişisel verilerin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, Üye’nin işbu onayı ile Şirket’in vereceği kişisel verilerin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılacağına rıza göstermiştir.
Üye, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda Şirket uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir.

13. TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, online ihale sonuçlarının, onayın, üyeliğin/online satın alnın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Şirket tarafından gönderildiği andan itibaren tebellüğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Şirket sorumlu değildir. Üye’nin Şirket ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

14. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

14.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
14.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Şirket’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

15. MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
15.2. Şirket’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
15.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Şirket’ten hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Şirket’i her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Şirket’e karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
15.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
15.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Şirket’in yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
15.6 Kanunlar tarafından izin verilen kapsamda Şirket dolaylı, netice kabilinden doğan veya cezai tazminatlardan (sınırlı kalmamak kaydıyla kaybedilen kârlar dâhil) yükümlü olmayacaktır. Şirket’in Üye’yi tazmin etme yükümlülüğü dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğün veya garantinin ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlarla ilgili yükümlülüğü ve üçüncü kişileri tazmin etme yükümlülüğü, işbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak Şirket’e ödenecek olan toplam ücretin tutarı ile sınırlıdır. Her hâlükârda Şirket, Üye’nin uğradığı dolaylı zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

16. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

16.1. İşbu Sözleşme Şirket tarafından www.hayatimisatiyorum.com içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye’ler, işbu sözleşme hükümlerini Site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Şirket dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.
16.2. Üye, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirket ve Site veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Şirket’ii yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.